1. Camera Gia Hưng

Đầu ghi hình camera Analog

• 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Đầu ghi 4 kênh hỗ trợ gán thêm 1 camera IP 2Mp. , Cho phép tắt bớt kênh...
Liên hệ
• 8 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Đầu ghi 8 kênh hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp. , Cho phép tắt bớt kênh...
Liên hệ
• 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Đầu ghi 16 kênh hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp. , Cho phép tắt bớt kênh...
Liên hệ
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) • 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Đầu ghi 4 hỗ trợ...
Liên hệ
Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) • 8 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ gán thêm...
Liên hệ
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) • 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ gán thêm...
Liên hệ
Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) • 04 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Hỗ trợ gán thêm tối...
Liên hệ
Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) • 08 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ gán thêm...
Liên hệ
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) • 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ gán thêm...
Liên hệ